La gestió de les associacions: aspectes jurídics, comptables, fiscals i laborals. Experts ponents seleccionats per la Universitat de València exposaran les principals obligacions legals que afecten la gestió de les associacions, tant des del punt de vista jurídic com dels tràmits relatius a comptabilitat, fiscalitat i obligacions laborals.